+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

skambink: Skambinti: +370 615 97 533 (86 15 97 533) - Meilė, rašyk: intro@intro.lt - visais atvejais skambink siuo tlf, jei konkreciame skelbime nenurodyta kitaip.

ne/kilnojamojo turto portalas: www.vitrina.lt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++