+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Skambinti: 86 15 97 533 - Meilė

Rašyti: intro@intro.lt - visais atvejais skambink siuo tlf, jei konkreciame skelbime nenurodyta kitaip.

ne/kilnojamojo turto portalas: www. VITRINA. LT

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<<<<< Žirgynas, arklidės, ferma, ūkio pastatas Aukštadvaryje, Trakų rajone. Parduodamas, nuoma.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++